Darker Than Black: Kuro no keiyakusha (2007) Season 1 Episode Scripts