Roman Empire: Reign of Blood (2016) s01e06 Episode Script

14 Days of Blood

1 EEN NETFLIX ORIGINAL-SERIE Narcissus.
Narcissus.
Narcissus.
Volk van Rome Een gladiator die het strijdtoneel betreedt kan geen hogere eer behalen dan de titel van Rudiarius.
Dit houten zwaard wordt alleen gegeven aan gladiatoren met buitengewone vaardigheden en onbeschrijflijke overwinningen.
Aan hen die hebben bewezen dat ze alle anderen overtreffen in de ogen van het volk, hun keizer en de goden.
Narcissus is zo'n gladiator.
Ongeslagen in de arena.
Gevreesd en vereerd door z'n tegenstanders.
Hij heeft dit zwaard meer dan verdiend.
En hiermee krijgt hij zijn vrijheid.
Commodus heeft de man die hem heeft getraind eer bewezen en opent hiermee de grootste Spelen sinds de inwijding van het Colosseum.
Commodus.
Commodus.
Commodus.
HET ROMEINSE RIJK HET BLOEDERIGE BEWIND INGESPROKEN DOOR SEAN BEAN Twaalf jaar nadat Commodus de troon heeft bestegen is hij bereid om z'n leven op het spel te zetten om de glorie van z'n stad te herstellen en het respect van z'n volk te winnen.
Als wij de Spelen zouden bijwonen zouden we versteld staan van de glamour van het evenement.
We zouden overweldigd zijn door het kabaal van de menigte.
Verbluft door de gladiatoren en hun glanzende wapenrustingen.
En we zouden geschokt zijn door de wreedheid van de gevechten die in de arena werden geleverd.
De Spelen van de keizer duren 14 dagen.
Er zijn honderden exotische dieren waar live op wordt gejaagd.
Er zijn gevangenen en slaven voor executies.
En er zijn buitensporige geschenken en prijzen voor de aanwezigen.
Het Colosseum is overvol.
Deze Spelen zullen elk ander festijn in de geschiedenis van Rome overtreffen.
Keizer Commodus.
Senatoren, welkom bij de Spelen.
Doe jullie gastheer eer aan.
Commodus heeft voor meer dan 50.
000 mensen verklaard Mogen de goden met u zijn.
dat voor de allereerste keer Mogen de goden met u zijn.
de keizer als gladiator zal vechten.
Mogen de goden met u zijn.
Senator.
Mogen de goden met u zijn.
Kostbare juwelen en dure toga's kunnen hem nu niet redden.
Mogen de goden met u zijn.
Mogen de goden met u zijn.
Senator Dio.
Mogen de goden u beschermen, Commodus.
Inwoners van Rome laat de Spelen beginnen.
Terwijl de Romeinen hun heerser toejuichen vrezen de leden van de senaat dat deze zet van de keizer z'n laatste zal zijn.
Commodus' gevecht als gladiator zal z'n populariteit garanderen en z'n nalatenschap als keizer zekerstellen.
Maar gladiator worden is nog maar de eerste stap in een veel groter plan.
Een plan dat een legende van hem zal maken.
Hercules werd door de Romeinen vereerd wegens 't doden van een mythische leeuw en hij droeg de leeuwenhuid als bescherming.
Commodus gelooft dat als hij tijdens de Spelen de Romeinse god kan belichamen hij ook onoverwinnelijk zal zijn en eeuwig door de Romeinen zal worden vereerd.
Keizer Commodus schildert zichzelf af als de god Hercules een groot krijger en jager.
Wanneer hij gekleed als Hercules op de Spelen verschijnt probeert hij voor het volk te benadrukken dat wanneer hij vecht als gladiator hij even goed is als Hercules ooit was.
Heil en voorspoed aan Commodus, keizer van Rome.
Voor de allereerste keer eist een keizer in het Colosseum als gladiator de overwinning op.
In het bijzijn van duizenden toeschouwers wint hij de bewondering en erkenning die hij altijd gewild heeft.
Commodus.
Commodus.
Commodus.
Commodus gelooft dat hij met z'n triomf in de arena heeft bewezen dat hij de soevereine heerser van het Romeinse volk is.
Hij heeft een nieuwe visie voor het rijk en roept de senaat bijeen.
Senatoren ik heb jullie bijeengeroepen om belangrijk nieuws met jullie te delen.
Ik ben nog steeds in leven.
Toen ik verklaarde dat ik de arena zou betreden om mezelf als gladiator te bewijzen dachten velen van jullie dat ik gek was.
En de meesten van jullie namen aan dat ik zou worden gedood.
Maar jullie hebben vandaag zelf gezien en het bloed op m'n zwaard bevestigt dit dat het m'n tegenstander is die niet langer onder ons is.
En nu sta ik hier voor jullie als overwinnaar in het Colosseum, en hier in dit gebouw.
Want als 50.
000 stemmen zich verenigen kan iedereen ze horen.
Zelfs een bestuurslichaam dat zo oud en ouderwets is als de senaat.
De stem van het volk klinkt luid en zegt de waarheid.
Dat is de stem die me leidt.
Niet de stem van bekvechtende verraderlijke parasieten die alleen uit eigenbelang handelen.
Jullie hadden je tijd al gehad toen Caesar de troon besteeg maar jullie klampen je vast aan macht die met de republiek is verdwenen en jullie bidden voor of beramen mijn dood.
Maar het enige wat dood is is de leugen dat Rome jullie nodig heeft.
Ik verklaar dat er op de eerste dag van het nieuwe jaar een nieuw Rome zal zijn dat naar mijn beeld en gelijkenis is geschapen.
Dit is schandalig.
-Ik ben de keizer.
Als jullie aan me twijfelen, dan hebben jullie niet geluisterd.
De stem van het volk was duidelijk.
Het volk heeft z'n keus gemaakt en die keus is Commodus.
Commodus.
Commodus.
-U vernietigt de Commodus.
Commodus.
Commodus.
Commodus.
Commodus.
Commodus.
Het is een mooie dag om in leven te zijn, senator.
Commodus lijkt zich steeds dictatorialer te gaan gedragen.
Hij negeert de mensen om hem heen en hij begint aan grootheidswaanzin te lijden.
Was hij de enige keizer die dit ooit had gedaan? Helaas niet.
Keizers als Caligula en Nero hadden dezelfde karaktertrekken.
Door de autoriteit van de senaat te verwerpen heeft hij zich tot alleenheerser van het keizerrijk benoemd en hij begint de stad naar zijn beeld en gelijkenis om te vormen.
De keizer geeft het bevel om enorme gouden beelden te maken en hij hernoemt de maanden van het jaar naar zichzelf.
In een vertoning van ultieme autoriteit geeft hij bijna duizend jaar na de stichting van Rome de stad een nieuwe naam: Colonia Commodiana.
Keizer zijn was niet alleen een kwestie van taken uitvoeren of elke dag je werk doen.
Het keizerschap was de kern van je persoon.
Alles en iedereen is erop gericht om uit te drukken hoe groots de keizer is.
Zoiets beïnvloedt je natuurlijk.
Dit heeft natuurlijk tot gevolg dat je jezelf anders begint te zien.
De Spelen gaan door en de krachttoer van de keizer escaleert.
Kom op.
Commodus wilde als gladiator verschijnen.
Hij was ingenomen met het idee van z'n eigen kracht en macht.
Hij geloofde mogelijk echt dat hij bovenmenselijke kracht en vaardigheden bezat.
Commodus.
Commodus.
Commodus.
Dit is moeilijk om aan te zien.
De Romeinen juichen voor hun keizer maar ze weten niet dat Commodus, voordat hij de arena betrad ervoor heeft gezorgd dat z'n overwinningen gegarandeerd zijn.
Wanneer Commodus vecht als gladiator zorgt hij ervoor dat hem niets overkomt.
Hij laat z'n tegenstanders met botte zwaarden vechten.
Na een paar klappen te hebben uitgewisseld valt de andere gladiator snel op de grond.
Hij begrijpt dat dat beter voor hem is.
Ik zal het verdragen om te worden gebrand te worden gebonden, te worden verslagen en te worden gedood door het zwaard.
Commodus.
Commodus.
Commodus.
Geen zorgelijke blik meer in je ogen.
Het is nu gedaan.
Moet je hen horen.
Ze roepen nog steeds je naam.
Als ik ze nog 14 dagen kon geven, zou ik dat doen.
Je zou je geen zorgen hoeven maken, want ik kan niet worden verslagen.
Blijkbaar.
Narcissus.
-Sorry, ik wilde u niet laten schrikken.
Je weet dat je een gladiator niet mag besluipen.
Vooral niet als 't bloed van z'n verslagen tegenstander nog aan z'n zwaard kleeft.
Het was een goed gevecht.
Thelius heeft dapper gevochten.
Dat klopt.
Dat hebben ze allemaal gedaan.
Je hebt me te goed getraind, m'n vriend.
Heb ik u getraind om dit te doen? Wil je iets zeggen, Narcissus? Zeg het maar.
Ik heb zojuist gezien hoe u m'n broeders hebt vermoord.
Ze hebben de arena betreden en met eer gevochten.
Ze zijn met eer gesneuveld.
-Met een bot zwaard in hun hand.
Is dat geen reden om hun leven te sparen? Ik geef de mensen wat ze willen.
-U maakt hulpeloze mannen af.
Slaven.
Ze waren slaven.
Slaven die ik de eer heb gegund om door mijn zwaard te sterven.
De eer om zich op te offeren voor de glorie van mijn keizerrijk.
De eer om onsterfelijk te worden.
Dus alleen omdat ik vrijgemaakt ben velt u me nu niet met uw zwaard terwijl ik alleen een bot zwaard heb om me te verdedigen mijn vriend? Raap het op.
Raap het op, zei ik.
-Het spijt me.
Uit m'n ogen ermee.
Commodus Zwijg.
Kijk niet zo naar me.
Ga weg.
Nu meteen.
Jullie allemaal.
Ga weg.
Nu.
Ga weg.
Als Commodus' bedrog zou worden onthuld zou hij het vertrouwen van het volk en de erkenning die hij volgens hem heeft verdiend, verliezen.
Dus veroordeelt hij iedereen die van z'n plan weet tot verbanning of executie in een officieel keizerlijk document dat een proscriptielijst wordt genoemd.
Paranoia was niet zo ongewoon bij Romeinse keizers en Commodus leeft in een wereld vol waanideeën.
Hij dacht dat iedereen tegen hem samenspande, en dat deden ze ook.
Allemaal? -Ik heb gedaan wat de keizer me opdroeg.
Nu het is onthuld, kan hij niet riskeren dat andere mensen erachter komen.
Wat kunnen we doen? Je hebt er goed aan gedaan om eerst hierheen te komen maar je kunt hier niet blijven.
Je moet teruggaan naar het paleis.
-Nee.
Je moet teruggaan.
Zeg hem dat het je niet kan schelen wat hij heeft gedaan.
Dat je toch van hem houdt en dat je terug bent gekomen om je liefde te bewijzen.
Vergif? -Voor in z'n wijn.
Er moet een andere manier zijn.
-Dit is je enige hoop.
Of wil je hier op de Praetoriaanse garde wachten? De mensen in z'n naaste omgeving, die z'n leven voor hem regelden begonnen te vrezen voor hun eigen veiligheid en dachten dat er maar één oplossing was.
Ze moesten zich van Commodus ontdoen.
Hoe konden ze anders vermijden dat ze ter dood zouden worden gebracht? Gif werd in de klassieke wereld al eeuwen als een dodelijk wapen gebruikt.
Giftige elementen in planten en gif van insecten en slangen kunnen makkelijk worden verhuld zodat het slachtoffer wordt vermoord zonder enig spoor achter te laten.
Gif is in de Romeinse geschiedenis een verraderlijke manier om iemand te vermoorden.
Je wordt niet gedood of bedreigd met geweld.
De daders zijn mensen die een intieme rol in je leven spelen.
Kun je hen vertrouwen? Commodus.
Wat doe je hier? Ga weg.
Ga weg.
Commodus Ik heb water nodig.
Marcia.
Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? -Hij braakt het uit.
Ik heb dit gevonden.
We moeten naar Dio gaan.
Ga jij maar.
Natuurlijk.
Een proscriptielijst.
Zij staat erop.
En ik.
En Narcissus.
En ik.
Bijna heel de senaat.
Waanzin maakt plaats voor wraak.
Kom mee.
Senator, wat -Luister heel goed naar me.
Breng dit zwaard naar Narcissus.
We hebben geen moment te verliezen.
Marcia ik spaar je leven.
Je veroordeelt me ter dood.
De enige weg naar buiten is langs mij.
Je kunt alleen blijven leven door mij te vermoorden met een bot zwaard.
Ik Ik heb je je vrijheid gegeven.
Ik heb m'n vrijheid verdiend.
Jij Jij hebt alles cadeau gekregen.
-Ik heb Je hebt niets.
Helemaal niets.
Je hebt geen medeleven.
Je hebt geen moed.
En je hebt geen eer.
De moord op Commodus betekent het einde van een tijdperk en het begin van wijdverspreide beroering in het hele keizerrijk.
Rome wordt een jaar lang geteisterd door burgeroorlog en de mensen die tegen de keizer hebben samengezworen worden al snel gestraft.
Narcissus, de gevierde gladiator die de keizer heeft gedood nadat hij hem had getraind om in de arena te vechten wordt geëxecuteerd.
En binnen een jaar wordt Marcia, een van de machtigste vrouwen in het keizerrijk en de enige persoon die Commodus echt vertrouwde ter dood veroordeeld door de nieuwe regerende keizer.
Maar Cassius Dio overleeft het.
De ambitieuze senator die ooit had gevochten om Commodus te beschermen schrijft later het enige bewaard gebleven verslag van die periode in het Romeinse Rijk.
Commodus had in de dertien jaar van z'n bewind voor vrede in Rome gezorgd.
Maar hij zal worden herinnerd als de man die verantwoordelijk was voor een ongekende periode van chaos en verraad en voor het begin van de ondergang van het grootste keizerrijk dat ooit heeft bestaan.
Deze serie is gebaseerd op historische feiten.
Sommige situaties zijn gewijzigd voor dramatisch effect of vanwege hiaten in de geschiedenis.
Vertaling: Scarlett Robles de Medina