Darker Than Black: Kuro no keiyakusha (2007) Episode Scripts